Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa thường xuyên Văn phòng Cục

(18/08/2022)

1.Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: 0274. 3844497.

2. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

17.282.000

17.282.000

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Đinh Hoàng

Trọn gói

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Quyết định số 173/QĐ-CDTĐNB ngày 09/8/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: