Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Sửa chữa Nhà Điều hành kho dự trữ Đức Hiệp

(15/08/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Địa chỉ: Số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Điện thoại: 0256.3812906, 0256.3822602;  Fax  0256.3827526 .                                                             

2. Tên công trình: Sửa chữa Nhà Điều hành kho dự trữ Đức Hiệp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu        

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Chào hàng cạnh tranh  rộng rãi trong nước, qua mạng

3.995.960.776

3.629.976.000

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Win Chiến – Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh

Số     /QĐ-CDTNB,ngày        12/08/2022

Trọn gói

150 ngày (kể từ ngày khởi công)


 

 Các tin đã đưa ngày: