Chi cục DTNN Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022

(11/08/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh.

Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

Nội dung gói thầu:

STT

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022

Thông báo mời thầu ngày 08/8/2022

Tham gia thực hiện của cộng đồng

83.200.000

83.200.000

Ông Phan Viết Tỉnh. Địa chỉ: Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày 11/8/  2022

Quyết định số 31/QĐ-CCDTNN ngày 11/8/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022

 Các tin đã đưa ngày: