Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gia công xay xát thóc DTQG thành gạo 20% tấm xuất cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(16/12/2021)

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

    - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703.816.919 ;   Fax: 02703.910.865.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị gia công xay xát thóc DTQG thành gạo 20% tấm xuất cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19;

3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Số 309/QĐ-CDTCL ngày 16/12/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

4.Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Tỷ lệ thu hồi gạo và chi phí  gia công, xay xát chế biến thóc thành gạo 20% tấm

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

Lựa chọn đơn vị gia công xay xát thóc DTQG thành gạo 20% tấm xuất cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

- Tỷ lệ thu hồi gạo DTQG thành phẩm từ gia công xay xát, thóc DTQG nhập kho năm 2020 là 65% và thóc nhập kho năm 2021 là 66,5% sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí từ nhà thầu với giá trị phụ phẩm thu hồi sau gia công xay xát; tương ứng với lượng thóc DTQG nhập kho năm 2020 và thóc nhập kho năm 2021 xuất là 1.276,075 tấn (Số lượng gạo thu hồi là 841,666 tấn)

- Các khoản chi phí của nhà thầu, gồm: Nhà thầu nhận gia công xay xát thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công xay xát, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo (đóng gói tịnh 50kg/bao), bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan (Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công xay xát thóc thành gạo gồm: Tấm, cám, trấu.....)

- Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện vận chuyển của nhà thầu để gia công xay xát và chi phí vận chuyển gạo tới trung tâm, huyện, thị của tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 do Cục DTNN khu vực Cửu Long chịu trách nhiệm thanh toán.

Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thúy

 

 

 

QĐ số: 309        /QĐ-CDTCL ngày    16/12/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long.

Hợp đồng trọn gói

 

 

 

 

 

 

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày

28/12/2021


 


Các tin đã đưa ngày: