Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021

(16/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.

- Fax: 0373.943.225.

2. Tên dự án: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo nhập kho DTQG năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

3. Tên đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh quốc gia

4. Quyết định phê duyệt: Số 762/QĐ-CDTTH ngày 10/12/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021

5. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

6. Mức phí bán đấu giá: Được tính theo cách tính nêu tại phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.Các tin đã đưa ngày: