Chi cục DTNN Tháp Mườithông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 376.075 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng

(16/12/2021)

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

- Địa chỉ: đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.822499                                   - Fax: 02773.956250.         

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 376.075 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 25/QĐ-CCDTTM ngày 15/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

            4.Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 376.075 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng

Chỉ định thầu rút gọn

36.479.275 đồng

 

36.479.275

đồng

 

HKD cơ sở kinh doanh Trang Như

QĐ số: 25 /QĐ- CCDTTM ngày    15/12/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

 

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng./.

+ Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười trân trọng thông báo./Các tin đã đưa ngày: