Chi cục DTNN Tam Nông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 900.000 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng

(16/12/2021)

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

- Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.827.306 – Fax: 02773.829.622.    

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 900.000 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 39/QĐ-CCDTTN ngày 13/12/2021 của Phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông.

4.Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 900.000 kg thóc dự trữ quốc gia để gia công xay xát thành gạo xuất cho tỉnh Sóc Trăng

Chỉ định thầu rút gọn

88.200.000 đồng

 

88.200.000 đồng

 

HKD cơ sở kinh doanh Trang Như

QĐ số: 39/QĐ- CCDTTN ngày    13/12/2021 của Phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng./.

+ Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan..

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông trân trọng thông báo./Các tin đã đưa ngày: