Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán

(01/10/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán.

 

Lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính

318.147.729

318.147.729

Công ty TNHH TM & DV  Vận tải

Bảo Khang

Quyết định số: 424 QĐ-CDTNB ngày 01/10/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/10/2021

 Các tin đã đưa ngày: