Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021

(30/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

 (Địa chỉ: Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang).

 Điện Thoại: 0207.3874252  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021.

          2. Giá gói thầu: 128.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng)

(Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và  bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất).

3. Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2021.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2021.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định số 204/QĐ-CDTHLS ngày 28/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021.Các tin đã đưa ngày: