Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán

(30/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 739,860 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán

Lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính

318.147.729

NSNN

Từ ngày 30/9/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày

10/10/2021

 

2. Yêu cầu báo giá

- Thời gian phát hành báo giá: Từ ngày 30/9/2021 đến trước 08 giờ 00 ngày 01/10/2021.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Đúng 08 giờ 00 ngày 01/10/2021.Các tin đã đưa ngày: