Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho năm 2020 xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 cho tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang

(01/10/2021)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881 210

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 350 tấn gạo nhập năm 2020 xuất hỗ trợ HS HK I năm học 2021-2022 cho tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang tại vùng kho Luc Nam

Chỉ định thầu rút gọn

24.850.000

24.850.000

Chu Văn Kế

Quyết định số 26/QĐ-CCDTLG

ngày 01/10/2021 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Trong tháng 10/2021

2

Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.150 tấn gạo nhập năm 2020 xuất hỗ trợ HS HK I năm học 2021-2022 cho tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang tại vùng kho Lạng Giang

Chỉ định thầu rút gọn

81.650.000

81.650.000

Dương Minh Quốc

Quyết định số 27/QĐ-CCDTLG

ngày 01/10/2021 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Trong tháng 10/2021

 Các tin đã đưa ngày: