Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019

(20/08/2019)

         A. Thông tin chung:

      1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

       - Địa chỉ: Số 73 phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

      - Điện thoại:  0227.3839433

 2. Tên gói thầu:  Diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019      

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019

 

Chỉ định thầu rút gọn, một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

 

96.000.000

 

 

96.000.000

 

Công ty TNHH Kiểm soát dịch

hại quốc tế

           

 

Số: 345/QĐ-CDTTHB                ngày 19/8/2019 của Cục DTNN khu vực Thái Bình

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: