Chi cục DTNN Yên Bái thông báo mời thầu Lựa chọn đơn vị bốc vác 2.000 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại Chi cục DTNN Yên Bái

(19/08/2019)

Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

 Địa chỉ: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Điện Thoại: 02163.885889

Mã số thuế: 5000780408-002

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc vác 2.000 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại Chi cục DTNN Yên Bái.

- Giá gói thầu: 130.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019.

2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2019

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian Phát hành bản yêu cầu báo giá: Ngày 21/8/2019 đến trước 9h00 ngày 25/8/2019.

6. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Chi cục Dự trữ Nhà Yên Bái.

Địa chỉ: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

7. Thời gian đóng thầu: 9h00 phút ngày 25/8/2019.

8. Thời gian mở, đánh giá hồ sơ báo giá: 10h00 ngày 25/8/2019.Các tin đã đưa ngày: