Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6:Bảo hiểm công trình Nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Dung Quất

(20/08/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3826.433; Fax: 056.3827526

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6:Bảo hiểm công trình  Nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình 

Chỉ định thầu rút gọn

13.665.095

13.000.000

Công ty Bảo hiểm BSH  Trung Trung Bộ

Quyết định số                               326/QĐ-CDTNB   ngày 16/8/2019

Trọn gói

270 ngày (Kể từ ngày khởi công xây dựng)

 Các tin đã đưa ngày: