Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý ngày 10 tháng 1 năm 2019

(04/01/2019)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng - Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Danh mục tài sản: Tài sản bán thanh lý

- Giá khởi điểm: 207.323.000 đồng;

- Tiền đặt trước 10% trên giá khởi điểm: 207.323.000 đ x 10% = 20.732.000 đồng (đã làm tròn).

4. Nơi có tài sản đấu giá:

+ Văn phòng cục dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng. Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 – Thanh Khê – TP Đà Nẵng

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang. Địa chỉ: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn. Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành. Địa chỉ: xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 10/01/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 09h00 ngày 07/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3889627 – 3887678 - 3895593./.Các tin đã đưa ngày: