Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán công trình Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư thiết bị, Kho Dự trữ Bình Nghi

(25/12/2018)

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602; 0256. 3812906; Fax: 056.3827526

2. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán công trình Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư thiết bị, Kho Dự trữ Bình Nghi.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Tư vấn Kiểm toán.

Chỉ định thầu rút gọn

19.602.000

19.602.000

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Quyết định số                                 

490/QĐ-CDTNB   ngày            20/12/2018

Trọn gói

30 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: