Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E-0561)

(21/12/2018)

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883441 - Fax: 0292.3824497
  • Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính; Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E-0561)

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63)

12.528.400

12.528.400

Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam

Trọn gói

12 tháng kể 00 giờ 00, ngày 06/01/2019 đến 00 giờ 00, ngày 06/01/2020

Quyết định số 349/QĐ-CDTTNB ngày  19/12/2018  của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: