Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo cho 9 địa phương hỗ trợ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và dịp giáp hạt năm 2024

(02/02/2024)

Ngày 2/2/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 141/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.315,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 địa phương để hỗ trợ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và dịp giáp hạt năm 2024.

 

Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo cho 9 địa phương để hỗ trợ Nhân dân dịp Tết nguyên đán năm 2024.

 

Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 5.704,365 tấn gạo để hỗ trợ Nhân dân dịp Tết nguyên đán cho các địa phương sau:

- Tỉnh Cao Bằng: 666,015 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 170,85 tấn gạo.

- Tỉnh Gia Lai: 606,675 tấn gạo.

- Tỉnh Nghệ An: 1.080,255 tấn gạo.

- Tỉnh Bạc Liêu: 483,735 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 317,85 tấn gạo.

- Tỉnh Ninh Thuận: 982,05 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 920,13 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Phước: 476,805 tấn gạo.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.610,97 tấn gạo cho các địa phương sau để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt:

- Tỉnh Gia Lai: 588,375 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 315,825 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 706,77 tấn gạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

 

Thu HàCác tin đã đưa ngày: