Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái

(31/05/2023)

         A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện Thoại: 02703.822.292  -  Fax  : 02703.874.959

2. Tên công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

4. Tên gói thầu:

4.1. Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Giá gói thầu: 52.230.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Giá trúng thầu: 52.230.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Bảo Châu (Địa chỉ: Tổ 10, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

4.2. Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Giá gói thầu: 3.711.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, bảy trăm mười một  nghìn đồng).

- Giá trúng thầu: 3.711.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, bảy trăm mười một  nghìn đồng).

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Thiết (Địa chỉ: Số 01, ngõ 120, đường Minh Thanh, tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày.

5. Quyết định phê duyệt:

- Quyết định số 126/QĐ-CDTHLS ngày 29/5/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái;

          - Quyết định số 127/QĐ-CDTHLS ngày 29/5/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà điều hành Chi cục DTNN Yên Bái;

 Các tin đã đưa ngày: