Chi cục DTNN Sa Đéc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022

(19/11/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

- Địa chỉ: số 25/9 – QL80, phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.864.090 – Fax: 02773.865.590.    

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ  bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện của Chi cục DTNN Sa Đéc.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 161/QĐ-CCDTSĐ ngày 17/11/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện của Chi cục DTNN Sa Đéc.

4. Tên chủ đầu tư:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

5. Tổng mức đầu tư: 21.648.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng)

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ  bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 – 2022

 

21.648.000 đồng

giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí có liên quan

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2021

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng


 


Các tin đã đưa ngày: