Cục DTNN Khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

(06/10/2021)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693.723 542;                      Fax: 02693.723 548.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

- Lĩnh vực đấu thầu: Phi tư vấn. 

- Giá gói thầu: 218.170.000 đồng (Giá gói thầu đã bao gồm cả giá, thuế, phí, lệ phí, phí bảo hiểm hàng hóa và các chi phí khác có liên quan trong quá trình vận chuyển).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoàn thành trước ngày 30/11/2021).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT): Miễn phí, từ ngày 06/10/2021 đến trước 09 giờ 00 ngày 13/10/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 13/10/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 13/10/2021./.Các tin đã đưa ngày: