Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng nhà kho số 2A

(03/08/2020)

 

1.Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng nhà kho số 2A (phần móng, phần thân, phần điện); bể nước ngầm; trạm bơm; điện ngoài nhà; phá dỡ nhà kho cũ; cung cấp thiết bị, thi công PCCC; thi công hệ thống chống sét thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Lâm Đồng (kho số 2A)

2. Giá gói thầu: 12.660.838.973 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỉ, sáu trăm sáu mươi triệu tám trăm ba mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu trực tiếp (không qua mạng): Từ 08 giờ 30 ngày 06/8/2020 đến trước 08 giờ 30’ ngày 16/8/2020 (trong giờ làm việc, kể cả thứ 7, CN).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

Địa chỉ: 32 Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3951406; Fax: 0262.3951403.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Gía trị và Hình thức bảo đảm dự thầu:

Giá trị bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30’ ngày 16/8/2020.

11. Thời điểm mở thầu (Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật): 09 giờ 30, ngày 16/8/2020./.

 Các tin đã đưa ngày: