Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 và 4 của công trình cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (kho số 13C)

(03/08/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Địa chỉ: Số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Điện thoại: 0256.3812906, 0256.3822602;  Fax  0256.3827526 .                                                             

2. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (kho số 13C);

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 3: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1, lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 2, số 5, số 7.

Chỉ định thầu rút gọn

65.360.180

65.360.000

Công ty CP quản lý dự án và chi phí đầu tư -AFO

Quyết định số                                          /QĐ-CDTNB   ngày   30/7/2020

Trọn gói

90 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

2

Gói thầu số 4: Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT gói thầu số 1; thẩm ddinnhj HSYC và kết quả đánh giá HSĐX gói thầu số 2, số 5 và số 7

Chỉ định thầu rút gọn

12.402.311

12.402.000

Công ty CP TVXD và lắp đặt thiết bị Việt Nam -Vinace

Quyết định số                                          /QĐ-CDTNB   ngày   30/7/2020

Trọn gói

90 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: