Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm việc với Văn phòng quản lý khẩn cấp Bang New South Wales Australia

(04/11/2019)

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-BTC ngày 8/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cử công chức đi công tác nước ngoài, từ ngày 20/10/2019 đến ngày 27/10/2019 Đoàn cán bộ công tác Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tham gia gồm: Vụ Khoa học và Công nghệ bao quản, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, Bắc Tây Nguyên, Hà Nội và Thanh Hóa; Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Phú Hòa, Phó Tổng Lãnh sự VN tại Ốt- xtrây- li-a.

 

Đoàn công tác của Tổng cục DTNN làm việc với Văn phòng quản lý khẩn cấp

Bang New South Wales Australia (OEM).

 

Trong thời gian làm việc tại Ốt- xtrây- li-a  với Văn phòng quản lý khẩn cấp bang New South Wales đoàn đã khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác quản lý cứu trợ, điều phối hàng cứu trợ khẩn cấp tại Văn phòng quản lý khẩn cấp Bang New South Wales Australia (OEM) và đã trao đổi một số nội dung có liên quan chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, cụ thể:

- Về đầu mối điều phối và phát triển khả năng trong lĩnh vực quản lý khẩn cấp và tiến hành các hoạt động phục hồi khi thảm họa xảy ra. Quản lý chính sách tài trợ thiên tai và quản lý Tài khoản Cứu trợ Thảm họa.

- Về trách nhiệm điều phối các chức năng phục hồi bao gồm phúc lợi khắc phục thiên tai; lập kế hoạch dự báo ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường và xã hội của Nhà nước, chuẩn bị và khắc phục sau thảm họa do thiên nhiên hoặc sự cố khủng bố xảy ra.

- Về quá trình phối hợp hỗ trợ giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng thiên tai trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng và phục hồi sức khỏe con người. 

- Kế hoạch chi tiết về chuẩn bị ứng phó khẩn cấp bởi tất cả các cơ quan có trách nhiệm và chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

- Trách nhiệm của chính quyền và các cơ chế để khắc phục thảm họa phạm vi hoạt động có thể được liên kết với các hoạt động khôi phục. 

- Về quản lý rủi ro khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro trên toàn lãnh thổ.

- Tọa đàm về phát triển công tác quản lý hàng hóa dự trữ về trí tuệ nhân tạo trong việc hoạch định chính sách, quản lý môi trường bảo quản, số lượng, công tác nhập xuất hàng.

 

Chụp ảnh lưu niệm Đoàn công tác của Tổng cục DTNN và lãnh đạo

Văn phòng quản lý khẩn cấp Bang New South Wales Australia (OEM).

.

Kết thúc buổi làm việc Phó Tổng Cục trưởng Lê Văn Thời  thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp và trao đổi thân tình giữa các cơ quan, đơn vị về kinh nghiệm và những văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó khẩn cấp tại Ốt- xtrây- li-a. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục có những buổi tiếp xúc và làm việc giữa các bên nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hoạt động dự trữ, ứng phó khẩn cấp./.

 

Phan Anh TuấnCác tin đã đưa ngày: