Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chủ động mọi nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

(19/02/2024)

Vượt qua “cơn gió ngược” của năm 2023 để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tiếp tục chủ động mọi nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia (DTQG) khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Ngành DTNN chủ động mọi nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh là rất lớn.

Trong bối cảnh đó, phát huy những kết quả đạt được, ngành DTNN tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm  họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Để đạt mục tiêu trên, Tổng cục DTNN tiếp tục xây dựng hoàn thiện các đề án, cơ chế, chính sách pháp luật về DTQG, phục vụ cho việc quản lý DTQG; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các mặt hàng DTQG; xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành 05 thông tư.

Tổng cục DTNN xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá danh mục hàng DTQG, từ đó đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về danh mục hàng DTQG phù hợp với tình thực tiễn.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, Tổng cục DTNN phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 theo đúng quy định; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG và chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ tăng cường kiểm tra, chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024. Thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 theo kế hoạch được phê duyệt.

Tổng cục DTNN phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, thẩm tra, thẩm định và trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG do bộ, ngành quản lý; tăng cường kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng DTQG và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng DTQG tại các bộ, ngành.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN chỉ đạo các Cục DTNN khu vực tăng cường kiểm ta công tác bảo quản hàng DTQG; kịp thời chỉ đạo các đơn vị có biện pháp khắc phục khi có biến động chất lượng, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu kho bảo quản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng hàng dự trữ.

 

Theo: Văn Trường - Tạp chí Tài chính

 Các tin đã đưa ngày: