Chi cục DTNN Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phun thuốc diệt muỗi năm 2019

(08/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu: lựa chọn đơn vị phun thuốc diệt muỗi

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị phun thuốc diệt muỗi.

Chỉ định thầu rút gọn

84.001.500 đồng

84.001.500 đồng

Công ty cổ phần Khánh An

Quyết định số: 39/QĐ-CCDTKA ngày 6/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng trọn gói

 

10 ngày

 Các tin đã đưa ngày: