Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019

(07/11/2019)

 

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.   
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019

Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019

 

Chỉ định thầu rút gọn (theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

13.200.000

13.200.000

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

Quyết định số 242/QĐ-CCDTCT ngày  07/11/2019  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: