Chính phủ ban hành Nghị định quy định danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia

(01/06/2021)

Nguyễn Bình

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14.

Ngày 31/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Theo Nghị định, nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế bao gồm 12 mặt hàng cụ thể, gồm:  Máy X- quang; máy thở; máy phá rung tim; máy theo dõi bệnh nhân; máy siêu âm; máy hút dịch; máy phun hóa chất; máy phát hiện nhanh các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ; mơm tiêm điện; bộ dụng cụ phẫu thuật; vật tư phòng hộ cá nhân và túi đựng tử thi. Cũng theo Nghị định, Chính phủ giao Bộ Y tế quản lý các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia; đồng thời giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

 

Như vậy, khung khổ pháp luật về danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia lĩnh vực y tế đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ. Theo quy định danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia tại Nghị định số 56/2021/NĐ-CP và quy định danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, Bộ Y tế được phân công quản lý 3 nhóm hàng: (i) Thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người; (ii) Hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử ký nguồn nước; iii) Vật tư, thiết bị y tế.  Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm và tổ chức mua sắm đưa vào dự trữ nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc, cứu chữa người bệnh trong các tình huống đột xuất, cấp bách về y tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai./.