Những quy định về Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức - Biện pháp phòng, chống tham nhũng. (24/09/2010)

Những quy định về Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức - Biện pháp phòng, chống tham nhũng.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (13/09/2010)

Nhận thức tầm quan trọng của công tác triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, nên sau khi nhận được công văn số 1885/TTCP-C.IV ngày 30/6/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện trong quý III năm 2010 tới các đơn vị trong toàn hệ thống thuộc Tổng cục.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: