Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu diệt trùng 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019

(24/07/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên gói thầu: diệt trùng 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019

2. Số thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu: 20190708888-00

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

4. Giá gói thầu: 90.000.000 đồng

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng

5. Giá trúng thầu: 87.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Khánh An

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 299/QĐ-CDTHNN ngày 23/7/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “diệt trùng 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019”./.


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank