Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

(03/10/2018)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC  ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia (file đính kèm).

 

Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ:

Vụ Kế hoạch - Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Email: dinhanhtuyet@gdsr.gov.vn;

Điện thoại: 024.376.256.33;

Địa chỉ: Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.


Tài liệu đính kèm:


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank