Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 110 kết quả tìm được

Thông tư số 64/2022/TT-BTC ban hành ngày 25/10/2022

Ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư số 134/2018/TT-BTC ban hành ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tầu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư số 82/2016/TT-BTC ban hành ngày 16/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Thông tư số 160/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư số 161/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư số 109/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/07/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 16/06/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

Thông tư số 89 /2015/TT-BTC ban hành ngày 11/06/2015

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư số 79/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/05/2015

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Thông tư số 62/2015/TT-BTC ban hành ngày 05/05/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước