Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 109/2015/TT-BTC ngày 22/07/2015 của Bộ Tài chính Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (file đính kèm)

 

Văn bản đính kèm: