Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 160/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Văn bản đính kèm: