Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 59 kết quả tìm được

Quyết định số 2019/QĐ-BTC ban hành ngày 19/08/2014

Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt và máy phát điện dự trữ quốc gia

Quyết định số 45/QĐ-BTC ban hành ngày 06/01/2014

Ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 627/QĐ-TCDT ban hành ngày 19/08/2013

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2013

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Quyết định số 361/QĐ-TCDT ban hành ngày 14/05/2013

Về việc ban hành quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 804/QĐ-BTC ban hành ngày 24/04/2013

Ban hành Quy chế luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 759/QĐ-BTC ban hành ngày 16/04/2013

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Quyết định số 705/QĐ-BTC ban hành ngày 05/04/2013

Về phương thức bán lương thực dự trữ quốc gia năm 2013

Quyết định số 659/QĐ-BTC ban hành ngày 03/04/2013

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành

Quyết định số 2666/QĐ-BTC ban hành ngày 24/10/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính