Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục DTNN Yên Bái

(05/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273.874.959

2. Tên công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục DTNN Yên Bái.

3. Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CDTHLS ngày 03/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục DTNN Yên Bái.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:                               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục DTNN Yên Bái.

8.945.000

Phí nhập xuất hang DTQG năm 2020 - Phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6/2020

Trọn gói

10 ngày

 Các tin đã đưa ngày: