Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên: Tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất

(04/07/2018)

Chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), ông Nguyễn Hữu Hoàng – Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, sâu sát của Tổng Cục DTNN, sự phối hợp của các Vụ nghiệp vụ liên quan; sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của chính quyền các địa phương trên địa bàn, cộng với sự nỗ lực, tích cực chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã sớm triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với hiệu quả cao nhất”.

Tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ

Cục trưởng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Một trong những nhiệm vụ lớn sớm được hoàn thành của đơn vị là xuất hỗ trợ gạo cho học sinh và nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ cho học sinh và nhân dân, ngay khi nhận được quyết định, đơn vị đã khẩn trương, tìm mọi biện pháp nhanh nhất để xuất cấp, giao nhận gạo hỗ trợ kịp thời”.

Hơn nữa, trong quá trình xuất, cấp gạo hỗ trợ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện giao, nhận gạo kịp thời, đúng đối tượng, luôn đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành xuất hơn 3.400 tấn gạo. Trong đó, hỗ trợ gạo cho nhân dân và học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình là hơn 3 nghìn tấn; hỗ trợ gạo học sinh tỉnh Quảng Trị là 391,8 tấn; Hỗ trợ gạo học sinh tỉnh TT- Huế là 18,375 tấn.

Cục trưởng Nguyễn Hữu Hoàng cũng cho biết, một trong những thành công khác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm là đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền - hàng trong quá trình mua, bán lương thực. Đặc biệt, về thực hiện kinh phí tự chủ và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đây là nhiệm vụ thường xuyên được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục DTNN khu vực coi trọng và thường xuyên quan tâm, sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Kết quả hàng quý toàn thể cán bộ công chức và người lao động đều được bổ sung thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm từ kinh phí tự chủ.

 

Vận chuyển gạo cứu trợ cho nhân dân Quảng Bình

 

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng điểm kho an toàn, xanh, sạch đẹp được duy trì thường xuyên tại các Chi Cục DTNN. Vật tư hàng hóa nhà nước đảm bảo an toàn, môi trường cảnh quan thoáng mát, vườn cây ăn trái, cây lấy gổ... được chăm sóc và phát triển tốt, có thu hoạch góp phần cải thiện đời sống cán bộ công chức và người lao động tại các Chi cục trực thuộc.

Mặt khác, do thực hiện kịp thời và hiệu quả công tác an ninh bảo vệ, PCCC và PCBL nên trong thời gian qua số lượng và chất lượng vật tư hàng hoá dự trữ quốc gia và tài sản nhà nước luôn được bảo vệ an toàn tuyệt đối…

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lũ, hạn hán và ngập mặn có thể xảy ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ gạo cho nhân dân và học sinh 3 tỉnh từ nay đến cuối năm là rất lớn... Chính vì vậy, Cục trưởng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Đơn vị sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.

Theo đó, trước hết, đơn vị sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo cho mỗi cán bộ công chức luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, yêu ngành yêu nghề, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng nội bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt 100% kế hoạch nhiệm vụ DTNN trong năm 2018.

Thực hiện đầy đủ các quy trình, quy phạm đối với các loại vật tư hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, đánh giá số lượng, chất lượng vật tư hàng dự trữ; tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu năm 2018 là “năm quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia”.

Trong công tác tài chính kế toán, Cục sẽ thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước; Luật Kế toán và các quy định của Nhà nước, của Ngành trong hoạt động tài chính kế toán. Sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí tiết kiệm, chi tiêu đúng mục đích đưa lại hiệu quả, quản lý tốt các nguồn kinh phí được cấp và vốn dự trữ được giao. Thực hiện tốt công tác đấu thầu, đấu giá mua bán vật tư, hàng hóa dự trữ, mua sắm tài sản cố định, sửa chữa các công trình khi danh mục được duyệt và dự toán được giao.

Xác định công tác tổ chức cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Cục trưởng Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh: “Cục sẽ bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo mỗi cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo và đạo tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của các Phòng, Chi cục nhằm nâng cao toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực về mọi mặt”.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, thường xuyên rà soát bổ sung hoặc đem những cán bộ không đủ tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch, kịp thời nêu gương cán bộ công chức tốt, giúp đỡ cán bộ công chức gặp khó khăn.

Bên cạnh những việc trên, để hoạt động dự trữ nhà nước phục vụ tốt, đạt được nhiều kết quả hơn nữa, ông Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành và địa phương là rất quan trọng. Bởi vậy, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên xác định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành hữu quan trên địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./

 

Nguyễn Hữu Thùy – Nguyễn Hồng Sâm

 

 Các tin đã đưa ngày: