Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư thiết bị, Kho Dự trữ Bình Nghi.

(19/09/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3822602; 0256. 3812906; Fax: 056.3827526

2. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư thiết bị, Kho Dự trữ Bình Nghi.

B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Tư vấn giám sát thi công.

Chỉ định thầu rút gọn

30.267.000

30.267.000

Công ty TNHH TK XD Vạn Tường

Quyết định số                                 

346/QĐ-CDTNB   ngày         19/9/2018

Trọn gói

103 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: