Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2018.

(19/09/2018)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG        

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 028.35512585 – 35512586                           Fax: 028.35512591

Mã số thuế: 0100787888-018

1.  Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2018.

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Phi tư vấn [x]       Hỗn hợp

  • Giá gói thầu (tạm tính): 212.335.600 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu, ba trăm ba mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng).
  • Nội dung chính của gói thầu: Bốc xếp 2.654.195 kg gạo lên phương tiện vận chuyển tại cửa kho dự trữ Long An thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An (Địa chỉ: Khu phố 5 - thị trấn Tân Thạnh - huyện Tân Thạnh - tỉnh Long An).
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2018 (Trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, số 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Giá bán 01 bộ HSYC:  300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu là 2.125.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

- Bằng hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2018.                                                   
 Các tin đã đưa ngày: