Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

(13/09/2018)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

Địa chỉ: 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3883117     -  Fax: 0292.3824497.

Mã số thuế: 0100787888019

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

- Loại gói thầu:

Xây lắp    Mua sắm hàng hóa     Phi tư vấn   Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 37.066.261 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi mốt đồng).        

- Nội dung chính của gói thầu: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2018

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Lúc 13 giờ 00 phút ngày 13/9/2018 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 18/9/2018

7. Hình thức nhận báo giá: Đấu thầu qua mạng

8. Địa điểm nhận báo giá: website:http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm mở thầu: 13 giờ 30 phút ngày 18/9/2018.

10. Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vnCác tin đã đưa ngày: