Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(12/09/2018)

Tên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 13, ấp Kênh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại:        0297.3834112     - Fax: 0297.3727684.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính;  Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê công nhân bảo quản ban đầu (đợt 2) thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch 2018

Chỉ định thầu rút gọn

6.300.000 đồng

6.300.000 đồng

Ông Trần Trung Tín.

Trọn gói

Tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 72/QĐ-CCDTKG ngày 06/9/2018 của Chi cục DTNN Kiên Giang

 Các tin đã đưa ngày: