Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

(12/09/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự án: Khử trùng thóc nhập kho năm 2018

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 230 /QĐ-CDTTNB ngày 11 /9/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu khử trùng thóc nhập kho năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 37.066.261 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khử trùng

thóc nhập kho năm 2018

37.066.261

Ngân sách Nhà nước năm  2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2018

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng

37.066.261

 

 

 

 

 

 

 

                                               Các tin đã đưa ngày: