Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai

(14/09/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.874.968 – Fax: 02073.874.959

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp 1.000 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2018-2019.

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực

hiện hợp đồng

1

 

Chỉ định thầu rút gọn

65.000.000

64.500.000

Tổ bốc xếp Lê Xuân Thủy (Địa chỉ: Tổ 26 – P.Nguyễn Phúc – TP.Yên Bái – T.yên Bái)

Số 232/QĐ-CDTHLS ngày   14/9/2018  của Cục trưởng Cục DTNN KV Hoàng Liên Sơn

Hợp đồng trọn gói

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: