Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động Văn phòng Cục năm 2019

(04/06/2019)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động Văn phòng Cục năm 2019, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714016        -        Fax: 0236-3.746.413.

2. Tên gói thầu: Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động Văn phòng Cục năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động

Văn phòng Cục năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

42.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

42.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Địa chỉ: 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng,Việt Nam.

 

Quyết định số           212/QĐ-CDTĐN ngày    03/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Theo đơn giá cố định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: