Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa nhà trúng thầu Đại Lợi (21/01/2020)

Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa nhà trúng thầu Đại Lợi

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: