Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ hai tỉnh Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh động vật

(21/10/2022)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất cấp (không thu tiền) hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh động vật.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

 

Xét theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế; Ngày 18/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3946/QĐ-BNN-TY và Quyết định số 3947/QĐ-BNN-TY về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế để phòng chống dịch bệnh động vật.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất cấp 5.000 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp 10.000 lít hóa chất Han-Iodine cho tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO; Công ty Cổ phần Dược & Vật tư thú y chịu trách nhiệm xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn và Thừa Thiên Huế chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

 

Minh Hằng