Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho nhân dân 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022

(16/03/2022)

Ngày 15/3/2022, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Tổng cục DTNN)

 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.006,59 tấn gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, để hỗ trợ cho người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Sơn La 107,1 tấn gạo; tỉnh Điện Biên là 899,49 tấn gạo.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định số 340/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 345/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xuất cấp không thu tiền 258 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định./.

 

Thu Hà

 Các tin đã đưa ngày: