Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022

(26/05/2022)

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TCDT ngày 06/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022; Ngay sau khi nhận được Quyết định xuất cấp gạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã có phương án chuẩn bị về mọi mặt như hàng hóa, phương tiện vận chuyển, con người,... Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cùng Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị lên kế hoạch phân bổ, thời gian tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để kịp thời cấp phát sớm nhất cho người dân. Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương rà soát, lập danh sách hộ gia đình, số người trong hộ gia đình, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/trong thời gian 1 tháng.

 

Hình ảnh xe chở gạo từ kho DTQG đi hỗ trợ cho người dân

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực cố gắng tổ chức vận chuyển, giao gạo nhanh nhất đến tại trung tâm các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, huyện Gio Linh và Vĩnh Linh theo kế hoạch phân bổ để kịp thời hỗ trợ người dân.

 

Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên giao gạo DTQG hỗ trợ cho người dân

 

Từ ngày 19/5/2022 đến ngày 26/5/2022 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành xuất cấp 1.085.280 kg gạo DTQG hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, đủ số lượng và sớm hơn thời gian quy định, được lãnh đạo và người dân các địa phương vui mừng, phấn khởi. Gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời đến được với bữa cơm của từng gia đình người dân, giúp chính quyền và nhân dân các địa phương yên tâm vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống./.

Mai Thị Thủy - Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên