Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc tẻ NK năm 2018 xuất bán kế hoạch năm 2020

(16/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223837392;   Fax: 02223837392

      2. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc tẻ NK năm 2018

 xuất bán kế hoạch năm 2020.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

4. Tổng mức đầu tư: 29.600.000đ

Bằng chữ: (Hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

       6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 40/QĐ-CCDTTS ngày 16/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc tẻ NK năm 2018 xuất bán kế hoạch năm 2020”.

B. Nội dung thông báo:

 

S

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc tẻ NK năm 2018 xuất bán kế hoạch năm 2020.

29.600.000 đ

(Hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

16/10/2020

Trọn gói

Trong QIV/2020


 



Các tin đã đưa ngày: