Cục Dự trữ nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2014

(10/03/2014)

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Mua gạo 15% tấm vụ Đông Xuân năm 2014.

- Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ ngày 14/3/2014 đến trước 10 giờ, ngày 28/3/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 31, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại:            08083445

Fax:                       08083413

- Giá bán 1 bộ HSMT: 700.000 đồng/bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 31, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 28/3/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 43.000.000 đồng/01 gói thầu (Bốn mươi ba triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt; Chuyển khoản; Bảo lãnh ngân hàng.

- Thời gian mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28/3/2014, tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí minh.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.